MTBWorks privacyverklaring 2018

Donderdag 17 mei 2018

MTBWorks, gevestigd aan Elandweide 27, 3437CL Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.mtbworks.nl
Elandweide 27,
3437CL Nieuwegein
+31621625841

Dhr. Rob van Rheenen is de Functionaris Gegevensbescherming van MTBWorks Hij is te bereiken via info@mtbworks.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
MTBWorks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mtbworks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MTBWorks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– MTBWorks verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MTBWorks neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MTBWorks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Voor- en achternaam > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond
Adres gegevens > 2 jaar > Database van onze webwinkel wordt na iedere twee jaar opgeschoond
Telefoonnummer > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond
E-mailadres > 2 jaar > E-mailberichten en contactgegevens worden na iedere twee jaar opgeschoond
Bankgegevens > 2 jaar > Database van onze webwinkel wordt na iedere twee jaar opgeschoond

Delen van persoonsgegevens met derden
MTBWorks verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MTBWorks gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruikte plugins op deze MTBWorks website
All-in-One WP Migration – Een plugin voor het maken van een backup. Deze backup zal vervolgens gemigreerd worden. Deze backup wordt online gemaakt en overgezet naar een lokale harde schijf. De backup zal niet online blijven staan.
All-in-One WP Migration Unlimited Extension – Een plugin voor het maken van een zware backups. Deze kan gemigreerd worden. Deze backup wordt online gemaakt en overgezet naar een lokale harde schijf. De backup zal niet online blijven staan.
Antispam Bee – Een plugin voor het tegengaan van spam binnen de wordpress website. Voldoet volledig aan GDPR.
BackWPup – Een plugin voor het maken van database-backups. Deze worden handmatig aangezet en niet online bewaard.
Check Email – Een plugin waarmee je kan nagaan of er daadwerkelijk e-mail via WordpPress verzonden wordt. Verzameld geen gegevens.
Coockie Consent – Een plugin voor hulp bij het voldoen aan GDPR. Verzameld geen gegevens.
Custom Sidebars – Een plugin die extra sidebars aanmaakt en beheert. Verzameld geen gegevens.
Duplicate Post – Een plugin die duplicaten van bestaande wordPress pagina’s maakt. Verzameld geen gegevens.
Email Adress Encoder – Een plugin die helpt bij het verdoezelen van gebruikte e-mailadressen binnen WordPress. Verzameld geen gegevens.
Email Return-Path Header Fix – Een plugin die ervoor zorgt dat verstuurde e-mailberichten binnen WordPress ook daadwerkelijk via de provider verzonden worden. Verzameld geen gegevens.
LayerSlider WP – Een plugin waarmee de eigenaar mooie sliders binnen WodrPress kan maken . Verzameld geen gegevens.
Infinite – En plugin die communiceert met het Infinite Admin Panel waarmee WordPress sites centraal te beheren zijn. Draait niet in de cloud. Beveiligd met 2 factor authentication en een extra tweede beveiligingsmodus. Verzameld geen privégegevens..
Optimus – Een plugin die ervoor zorgt dat te nieuw  te importeren beelden niet onnodig groot zijn. Voldoet volledig aan GDPR.
Slider Revolution – Een plugin waarmee de eigenaar mooie sliders binnen WodrPress kan maken . Verzameld geen gegevens.
Really Simple CAPTCHA – Een plugin die ervoor zorgt dat formulieren voorzien worden van een CAPTCHA. Voor het tegengaan van spam op de site. Maakt verbinding met https://www.google.com/recaptcha
WooCommerce – Een plugin die de gehele shopomgeving op deze website verzorgt. Deze vezameld gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de afhandeling en betaling van een geplaatste order.
WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips – Deze plugin verzogt het maken van een duidelijk PDF rekening met als de noodzakelijke gegevens om een geplaatste order af te ronden.
WooCommerce Product SKU Generator – Deze plugin geeft elk artikel een eigen SKU nummer. Verzameld geen gegevens.
WooCommerce Sisow Betaal Opties – Deze plugin verzorgt het betalingsverkeer met alle Nederlandse banken in onze MTBWorks webshop. Loopt via een externe partij. Geheel veilig versleuteld.
Wordfence Security – Een plugin die ervoor zorgt dat de site veilig is en blijft. Deze plaatst cookies en verzameld gebruikersgegevens. De Wordfence plugin verwerkt anoniem elk IP nummer van een bezoeker op deze website en checkt die met hun database. Tevens wordt de locatie van het gebruikte IP nummer verwerkt. Dit laatste heeft te maken met eventuele geoblocking. Schadelijke IP nummers worden opgeslagen en geblokkeerd. Met al deze informatie doet Sitback niets. Dat wil Sitback niet. Geen interesse. Als deze site maar veilig is. Wordfence zal voor 25 mei 2018 volledig aan GDPR voldoen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MTBWorks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mtbworks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MTBWorks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MTBWorks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mtbworks.nl